ΙΚΔΘ: Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 10–20 Ιανουαρίου 2024

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 10-20 Ιανουαρίου 2024. Οι τρεις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (Τετάρτη 10/01, […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως, 1 – 2 Δεκεμβρίου 2023

Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως τη Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023. Αποστολή δικαιολογητικών & εξόφληση διδάκτρων  έως τη Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 20-21 Οκτωβρίου 2023

Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 20-21 Οκτωβρίου 2023. Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023. Αποστολή δικαιολογητικών & […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 01–11 Νοεμβρίου 2023

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 01–11 Νοεμβρίου 2023. Οι τρεις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (Τετάρτη 01/11, […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 06-07 Οκτωβρίου 2023

Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 06-07 Οκτωβρίου 2023. Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023. Αποστολή δικαιολογητικών & […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως, 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2023

Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως τη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023. Αποστολή δικαιολογητικών & εξόφληση διδάκτρων  έως τη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται […]

read more

Ι.Κ.Δ.Θ. : Νέο σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως, 22-23 Σεπτεμβρίου 2023, ΙΚΔΘ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως, 22-23 Σεπτεμβρίου 2023 Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών, αλλά και στις […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 06–16 Σεπτεμβρίου 2023

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 06–16 Σεπτεμβρίου 2023. Οι τρεις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (Τετάρτη 06/09, […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 14–24 Ιουνίου 2023

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 14–24 Ιουνίου 2023. Οι τρεις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (Τετάρτη 14/06, […]

read more

ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 05-06 Μαΐου 2023

Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 05-06 Μαΐου 2023. Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως την Τρίτη 25 Απριλίου 2023. Αποστολή δικαιολογητικών & […]

read more