ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ) και το ADR – ODR International σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, σχεδίασαν και σας παρέχουν ένα απόλυτα ενημερωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεξιοτήτων στη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο. Σκοπός της Διαμεσολάβησης είναι να βοηθήσει τους εργαζομένους και τους οργανισμούς να διαχειριστούν αποτελεσματικά ή/ και να αποτρέψουν δυσκολίες που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις και να ενισχύσουν τις καλύτερες εργασιακές σχέσεις, δημιουργώντας επιτυχημένες ομάδες και επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο είναι διάρκειας 20 ωρών και έχει σχεδιαστεί ώστε να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με απαραίτητες δεξιότητες επιτυχούς επίλυσης συγκρούσεων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων στον εργασιακό χώρο. Το διαδραστικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες και σε αυτο-αξιολόγηση. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων και του ADR – ODR International αποσκοπεί στην μεταλαμπάδευση των ειδικών αυτών γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για κάθε διαμεσολαβητή που ασχολείται με συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο.

Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος:

• Ανάπτυξη κατανόησης της προσωπικής διαχείρισης συγκρούσεων καθώς και του τρόπου επικοινωνίας

• Διαχείριση απαιτητικών συζητήσεων, κατανόηση και εντοπισμός των διαφορετικών τύπων προσωπικότητας και αποτελεσματικός χειρισμός τους

• Αποτελεσματική απεικόνιση του τρόπου επίλυσης συγκρούσεων με την εστίαση στα κοινά ενδιαφέροντα των μερών.

Περιλαμβάνονται:

  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
  •  6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
  •  Ψηφιακό υλικό.
  • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Μετεκπαίδευσης στη  Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και από τον διεθνή οργανισμό  ADR – ODR International.

Δίδακτρα συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.