Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών Επιμελητήριο της χώρας, με τα μέλη του να προσεγγίζουν τα 50.000. Η λειτουργία του σχετίζεται με την ανάγκη εκπροσώπησης των μελών του και υπεράσπισης των συμφερόντων τους έναντι οποιουδήποτε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα. Ταυτόχρονα όμως φιλοδοξεί, με τη συνολική δραστηριότητα του, να αποτελεί έναν αξιόπιστο Φορέα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που εργάζεται με συνείδηση για το καλό της.

Το Ε.Ε.Θ., όπως άλλωστε και κάθε Επιμελητήριο της χώρας είναι διαχειριστής του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το οποίο είναι πλήρως μηχανοργανωμένο και λειτουργεί με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Παράλληλα αναπτύσσει ένα μεγάλο πλέγμα δραστηριοτήτων προκειμένου να υποστηρίξει τα μέλη του και να επιτύχει τους σκοπούς του. Ανάμεσα σ’ αυτές είναι η εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπών ενημερωτικών εκδηλώσεων για την κατάρτιση και πληροφόρηση για κλαδικά θέματα, η συμμετοχή σε εκθέσεις και επαγγελματικές διοργανώσεις, η ενίσχυση και η στήριξη των μελών προκειμένου να βελτιώνουν τη λειτουργία τους, η παροχή υποστήριξης για νομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, η παροχή πιστοποίησης ΕΦΕΤ, έπειτα από ειδικά σεμινάρια κλπ.

Το ΕΕΘ διοικείται από το 51 μελών Διοικητικό Συμβούλιο, που συντονίζεται από τη Διοικητική Επιτροπή, ενώ λειτουργούν και εννέα θεματικές επιτροπές που επιλαμβάνονται κάθε θέματος λειτουργίας ή παρέμβασης.

Πρόεδρος του από το 2006 είναι ο Μιχάλης Ζορπίδης, τουριστικός πράκτορας. Το Ε.Ε.Θ. στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, που στεγάζει τη διοίκηση, τις υπηρεσίες αλλά και αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδριάσεων και βρίσκεται στην Πλατεία Αριστοτέλους 27.