Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο ρόλος του δικηγόρου-Νομικού παραστάτη στη διαμεσολάβηση είναι κομβικός και η σωστή εκπαίδευση του δικηγόρου – νομικού παραστάτη καθοριστική. Σκοπός της εν λόγω επιμόρφωσης είναι ο Νομικός Παραστάτης να εξοικειωθεί με θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τις δυνατότητες υποστήριξης του εντολέα του σε ένα περιβάλλον επιβοηθούμενης διαπραγμάτευσης. Ένα σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη της διαμεσολάβησης είναι η διασφάλιση ότι όσοι συμβουλεύουν και εκπροσωπούν πελάτες τους σε διαμεσολαβήσεις αντιλαμβάνονται την ακριβή φύση της διαμεσολάβησης, τα οφέλη της και τον τρόπο επίτευξης της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τους εντολείς τους.

Το διεθνές εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για δικηγόρους – νομικούς παραστάτες στη διαμεσολάβηση είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίξει σε όλα τα βασικά στάδια της διαμεσολάβησης, από το στάδιο της παροχής συμβουλών και προετοιμασίας για μια διαμεσολάβηση, τη σύνταξη μιας εναρκτήριας δήλωσης, μέχρι τη διαπραγμάτευση και την ολοκλήρωση μιας διαμεσολάβησης. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα συνδυαστικά με την εμπειρία και τις εξελίξεις διεθνώς.

Το Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο με δεδομένο το νέο νομοθετικό πλαίσιο τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο με τον Ν.4640/2019, την εισαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε οικογενειακές υποθέσεις και στην Τακτική Διαδικασία του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος:

 • Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4640/2019). Υπαγόμενες διαφορές – Προσφυγή (εκούσια – υποχρεωτική) στη διαμεσολάβηση  και  διαδικασία επιλογής Διαμεσολαβητή.
 • Η αμοιβή του Νομικού Παραστάτη -Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση.
 • Υπαγόμενες διαφορές και βασικές αρχές της διαμεσολάβησης
 • Προσφυγή στη διαμεσολάβηση και  διαδικασία επιλογής Διαμεσολαβητή
 • Υποχρεωτικότητα: λειτουργία θεσμού και είδος διαφορών που υπάγονται στην υποχρεωτική ενημερωτική συνεδρία
 • Διαδικασία διαμεσολάβησης
 • Εμβάθυνση στη συνειδητοποίηση του ρόλου του Νομικού Παραστάτη σε κάθε στάδιο.
 • Χειρισμός των σύνθετων διαφορών.
 • Κατανόηση της σημασίας των έντονων συναισθημάτων και των έντονα συγκρουσιακών προσωπικοτήτων.
 • Εξοικείωση με τα προαπαιτούμενα έγγραφα, το συμφωνητικό υπαγωγής και γενικότερα ό,τι αφορά στο προπαρασκευαστικό στάδιο μίας διαμεσολάβησης
 • Εκπαίδευση στις τεχνικές διαπραγματεύσεων

Περιλμαβάνονται:

 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
 •  6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
 •  Ψηφιακό υλικό
 • Οι συμμετέχοντες  θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο του Παραστάτη Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και από τον διεθνή οργανισμό  ADR – ODR International.

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350 ευρώ.