Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1918 και είναι το δεύτερο σημαντικότερο  Επιμελητήριο της χώρας.

Η ιστορία του Ε.Β.Ε.Θ. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του τόπου: την ίδρυση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον εκσυγχρονισμό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και της Ελευθέρας Ζώνης, την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης, την ίδρυση και λειτουργία της Ανώτερης Εμπορικής Σχολής, που μετεξελίχθηκε στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) κλπ.
Το Επιμελητήριο έχει σήμερα περίπου 20 χιλιάδες ενεργά μέλη, που με τη δυναμική επιχειρηματική παρουσία τους έχουν εξασφαλίσει για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή το 50% των ελληνικών εξαγωγών.


Σύμφωνα με το ν.3419/05, οι σπουδαιότεροι σκοποί λειτουργίας του Ε.Β.Ε.Θ.,  όπως και των λοιπών Επιμελητηρίων της χώρας, είναι:

–  η προστασία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, για την ανάπτυξη και την  πρόοδο της εθνικής οικονομίας

– η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών, που  ενδεικτικά είναι:

 • Προώθηση διεθνών συνεργασιών και δικτύωσης:  διοργάνωση και υποδοχή επιχειρηματικών αποστολών, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ.
 • Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και του Μητρώου εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του Ν. Θεσ/νίκης.
 • Παροχή Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) για την ίδρυση εταιριών ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ.
 • Επιδότηση συμμετοχής σε  Διεθνείς Εκθέσεις στη χώρα μας και στο εξωτερικό.
 • Πληροφόρηση για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και για δυνατότητες χρηματοδότησής της.
 • Παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης σε εργοδότες και εργαζομένους.      
 • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων για επίκαιρα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
 • Φιλοξενία και υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, αποστολές και διευκολύνει τη διεθνή δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Υλοποίηση επιδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς,  ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και λοιπούς φορείς, προς όφελος της  επιχειρηματικότητας.
 • Ενέργειες , παραστάσεις  και γνωμοδοτικές εισηγήσεις στις Αρχές και αρμόδιους φορείς  για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος  και της εθνικής οικονομίας.
 • Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας.
 • Ηλεκτρονική διεξαγωγή δημοσκοπήσεων σε επίκαιρα θέματα  για τη διερεύνηση των αναγκών των μελών και την ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων.
 • Διενέργεια εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικής συγκυρίας «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ», με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και της οικονομίας.
 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας , μέσω της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ, www.ebeth.gr  καθώς και της έκδοσης ενός  15νθήμερου ηλεκτρονικού και ενός τετραμηνιαίου έντυπου πληροφοριακού δελτίου.            
 • Ανάληψη διάφορων κοινωνικών δράσεων και διάδοση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας στα μέλη του.