ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Ι.Κ.Δ.Θ.

Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι επαγγελματίες διαμεσολαβητές και προέρχονται από διαφορετικούς χώρους. Ακολουθούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, με τη συμμετοχή τόσο Ελλήνων όσο και διεθνών εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές μας είναι δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, πρώην δικαστές, πολιτικοί. Όλοι έχουν περάσει από εκπαίδευση διαμεσολάβησης και από το πρόγραμμα πιστοποίησης Train The Trainer (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών). Επιπλέον, είναι κορυφαίοι διαμεσολαβητές και πρεσβευτές της διαμεσολάβησης. Βασικοί εκπαιδευτές του Ι.Κ.Δ.Θ. είναι η Ζωή Γιαννοπούλου, η Σοφία Ζιάκα, η Αφροδίτη Αργυροπούλου και ο Rahim Shamji. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ι.Κ.Δ.Θ. είναι επίσης η Cressida Burnet και η Nicola Crowther.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Ι.Κ.Δ.Θ.