Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Ανταποκρινόμενο στις θεσμικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (www.europeanresolution.com) και την ADR-ODR International (http://www.adrodrinternational.com), πρωτοπορεί, παρέχοντας κατάρτιση και πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση. 

Το Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο με δεδομένο το νέο νομοθετικό πλαίσιο τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο (ν. 4640/2019 –  ν. 4800/2021), την εισαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε οικογενειακές υποθέσεις και τον ενισχυμένο ρόλο του διαμεσολαβητή στις νέες διαδικασίες. Ταυτόχρονα εμπίπτει στις διατάξεις της υπ’ αρ. 41917οικ/26.08.2021 υπουργικής απόφασης που αφορά στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών».

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης  απευθύνεται σε Διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει το Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης-Κατάρτισης Διαμεσολαβητή και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους. Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες (άρθρο 27Β ν. 4640/2019).  

Το Πρόγραμμα λαμβάνει χώρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.us και της πλατφόρμας moodle, με Σύγχρονη Εκπαίδευση. Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών γίνεται σε «πραγματικό χρόνο».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα συνδυαστικά με την εμπειρία και τις εξελίξεις διεθνώς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ανάλυση του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4640/2019 – ν.4800/2021). Υπαγόμενες διαφορές – Προσφυγή (εκούσια – υποχρεωτική) στη διαμεσολάβηση  και  διαδικασία επιλογής Διαμεσολαβητή. Υποχρεωτικότητα και είδος διαφορών που υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαδικασία διαμεσολάβησης – Η αμοιβή του διαμεσολαβητή -Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση.
 • Εμβάθυνση στη συνειδητοποίηση του ρόλου του διαμεσολαβητή σε κάθε στάδιο.
 • Χειρισμό των σύνθετων διαφορών.
 • Κατανόηση της σημασίας των έντονων συναισθημάτων και των έντονα συγκρουσιακών προσωπικοτήτων. 
 • Κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της οικογενειακής διαμεσολάβησης
 • Εισαγωγή στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων και δυναμικής οικογενειών με έμφαση στα συνέπειες της διάστασης και του διαζυγίου τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά
 • Εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες και τεχνικές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, με έμφαση στις διαφορές επί περιουσιακών στοιχείων.
 • Βασικά στοιχεία Οικογενειακού Δικαίου και το Νομοθετικό Πλαίσιο της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία στα πλαίσια Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.
 • Οι Βασικές Αρχές και τα στάδια της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (εναρκτήριες δηλώσεις, κοινές και ιδιωτικές συνεδρίες).
 • Δομή, διάρκεια, εξέλιξη των συνεδριών της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης. Αξιολόγηση της Καταλληλότητας της διαφοράς. 
 • Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση (μορφές & ενδείξεις).
 • Ποια είναι τα κύρια θέματα που αναδύονται όταν τα ζευγάρια χωρίζουν και ποιες οι επιπτώσεις για όλη την οικογένεια;
 • Ποιες είναι οι ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μελών που χρειάζεται να διευθετηθούν.
 • Πώς μπορεί να διευκολυνθεί η μετάβαση της οικογένειας σε μια νέα πραγματικότητα μετά το διαζύγιο;
 • Διαζύγιο και παιδιά (μορφές αντίδρασης, βασικά σημεία, χαρακτηριστικά). 
 • Διαμόρφωση εικόνας του διαμεσολαβητή για τα παιδιά. 
 • Διαχείριση της Επικοινωνίας και των Διαπραγματεύσεων στα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής, περιουσιακών ζητημάτων).
 • Συναισθήματα στον κλονισμό του Γάμου. 
 • Ανάλυση περιπτώσεων/προσομοιώσεων ρόλων με αντικείμενο οικογενειακές διαφορές.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.

• Ψηφιακό υλικό.

Διάρκεια:

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες (άρθρο 27Β ν. 4640/2019).  

Πιστοποιήσεις:

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση  θα λάβουν  Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και από τον διεθνή οργανισμό  ADR – ODR International.

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350 ευρώ.