ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, 20 – 21 Σεπτεμβρίου 2024

 

Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως τη Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024.

Αποστολή δικαιολογητικών & εξόφληση διδάκτρων  έως τη Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 € (δυνατότητα πληρωμής και με πιστωτική κάρτα έως 12 άτοκες δόσεις).

Στοιχεία επικοινωνίας Ι.Κ.Δ.Θ. :

Ιστοσελίδα: www.ikdth.gr

Ηλ. Διεύθυνση : info@ikdth.gr

Τηλέφωνο : 2310 528 509

Γραμματέας ΙΚΔΘ: Αφροδίτη Σακελλαρίου

Ανταποκρινόμενο στις θεσμικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (www.europeanresolution.com) και την ADR-ODR International (http://www.adrodrinternational.com), πρωτοπορεί, παρέχοντας κατάρτιση και πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση. 

Το Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο με δεδομένο το νέο νομοθετικό πλαίσιο τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο (Ν.4640/2019Ν.4800/2021), την εισαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε οικογενειακές υποθέσεις και τον ενισχυμένο ρόλο του διαμεσολαβητή στις νέες διαδικασίες. Ταυτόχρονα εμπίπτει στις διατάξεις της υπ’ αρ. 41917οικ/26.08.2021 υπουργικής απόφασης που αφορά στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών».

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης  απευθύνεται σε Διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει το Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης-Κατάρτισης Διαμεσολαβητή και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους. Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες (άρθρο 27Β Ν.4640/2019).  

Το Πρόγραμμα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.us και της πλατφόρμας moodle, με Σύγχρονη Εκπαίδευση. Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών γίνεται σε «πραγματικό χρόνο».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα συνδυαστικά με την εμπειρία και τις εξελίξεις διεθνώς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


•Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.

• Ψηφιακό υλικό.

 Ημερομηνία προγράμματος: Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ώρες εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως ακολούθως: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024: 09.00 – 19.00 και Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024: 09.00 – 19:00.

Δείτε επίσης