Μετεκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων και η ADR-ODR International είναι σε θέση να προσφέρουν συμπληρωματικά μαθήματα μετά την ολοκλήρωση από τους εκπαιδευόμενους του βασικού προγράμματος αστικής/εμπορικής διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση απευθύνονται αποκλειστικά σε Διαμεσολαβητές που έχουν ολοκληρώσει τον Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης και παρέχουν τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από τον νόμο στο πλαίσιο της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δικηγόρους και μη δικηγόρους

  • Τίτλος Πιστοποίησης Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητή από Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών πιστοποιημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων
  • Συμπληρωμένη αίτηση Ι.Κ.Δ.Θ.
  • Υπογεγραμμένη σύμβαση Εμπιστευτικότητας- Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων