Ιστορικό

Περί του Ι.Κ.Δ.Θ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011. Έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 του ν.3898/2010 περί διαμεσολάβησης, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100). Από συστάσεως του και μέχρι σήμερα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τόσο με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο όσο και με τα προβλεπόμενα πλέον στον ν.4640/2019. Το Ι.Κ.Δ.Θ. συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.), με έδρα την Ελλάδα, και την ADR – ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση του Ι.Κ.Δ.Θ. πληροί τα κριτήρια πιστοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Συμβουλίου Αστικής Διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης και του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Επιπλέον, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διέπονται από άρτια επιστημονική πλαισίωση και διδακτική επάρκεια, ενώ η διάρθρωσή τους όπως επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχει λάβει έγκριση από την επιστημονικά υπεύθυνη του Ι.Κ.Δ.Θ., κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης του Ι.Κ.Δ.Θ. παρέχουν το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο. Το Ι.Κ.Δ.Θ. από τον Απρίλιο του 2013 έχει ολοκληρώσει πληθώρα κύκλων Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Διαφορές αλλά και σεμιναρίων μετεκπαίδευσης με διαφορετικές θεματικές και τομείς εστίασης. Έχει διοργανώσει εκδηλώσεις και επιστημονικές ημερίδες από κοινού με διάφορα Επιμελητήρια, Οργανισμούς, Συλλόγους όπως επίσης και με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, έχει λάβει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την εξαιρετική χρησιμότητα της διαμεσολάβησης σε διάφορους τομείς και πεδία εφαρμογής του Δικαίου και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη δυναμική της εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα το Ι.Κ.Δ.Θ λειτουργεί από τις 20 Απριλίου 2013 και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει 48 κύκλους Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις. Επιπλέον, από την έναρξη λειτουργίας του έχει πραγματοποιήσει πληθώρα τμημάτων Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, στην εξειδίκευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών για όλα τα στάδια προετοιμασίας και διεξαγωγής της διαμεσολάβησης, στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, στη Διαμεσολάβηση στο εργασιακό περιβάλλον. Από την έναρξη λειτουργίας του έχει ολοκληρώσει 31 προγράμματα μετεκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα το Ι.Κ.Δ.Θ. έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να αναδείξει την εξαιρετική χρησιμότητα της διαμεσολάβησης και να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη δυναμική της εξέλιξη.

Τον Μάρτιο του 2018 ο σύλλογος Elsa Thessaloniki οργάνωσε στο κτίριο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, υπό την αιγίδα του Ι.Κ.Δ.Θ. μια επίκαιρη ημερίδα με θέμα «Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης με το νέο πλαίσιο του ν.4512/2018: Προκλήσεις και προοπτικές». Εισηγήτριες στην ημερίδα ήταν οι εκπαιδεύτριες του Ι.Κ.Δ.Θ. Ζωή Γιαννοπούλου, Αφροδίτη Αργυροπούλου και Σοφία Ζιάκα, παρέστη δε και η Πρόεδρος του Ι.Κ.Δ.Θ. Το πολυπληθές  κοινό, φοιτητές στην πλειοψηφία τους, συμμετείχε με ουσιαστικές ερωτήσεις και σκέψεις που προκάλεσαν έναν πολύ ζωηρό και ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ όλων. Σε συνέχεια της ανωτέρω επιτυχούς δράσης, τον ίδιο μήνα υπό την αιγίδα του Ι.Κ.Δ.Θ. και σύμπραξη του συνεργάτη φορέα Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων διοργανώθηκε από την ELSA Thessaloniki διαδραστικό σεμινάριο Διαμεσολάβησης στο οποίο συμμετείχαν 17 φοιτητές της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. οι οποίοι είχαν  την ευκαιρία να αποκτήσουν διαμεσολαβητικές δεξιότητες σε μια πρώτη προσέγγιση των βασικών θεματικών της Διαμεσολάβησης.

Τον  Σεπτέμβριο του 2018, στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τιμώμενη χώρα τις Η.Π.Α., το Ι.Κ.Δ.Θ. από κοινού με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συνδιοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Διαμεσολάβηση: Η πραγματικότητα των ΗΠΑ και οι εξελίξεις στην Ελλάδα». Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Αμερικανίδα Καθηγήτρια και Διαμεσολαβήτρια Nancy Shultz, η οποία με την ακαδημαϊκή και πρακτική της εμπειρία στην Επίλυση Διαφορών, ιδίως στη Διαμεσολάβηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μοιράστηκε  τη γνώση και την εμπειρία της από υποθέσεις που διαμεσολάβησε, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και τις προοπτικές του θεσμού στις ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Ι.Κ.Δ.Θ. διοργάνωσε εκδήλωση  με θέμα την παρουσίαση  μιας  προσομοίωσης τραπεζικής Διαμεσολάβησης. Η εισήγηση της καθηγήτριας Α.Π.Θ. και Γενικής Γραμματείας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κας Χ. Απαλαγάκη, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες της Διαμεσολάβησης για την επίλυση των συγκεκριμένων διαφορών, ενώ ακολούθησε η προσομοίωση με τη συμμετοχή των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών κας Μαρίας Πρωτοπαπαδάκη, κ. Αντωνίου Μικροπανδρεμένου, κας Ευαγγελίας Τσιάλτα, κ. Γεωργίου Λιαδάκη και της κας Ουρανίας Σαλπιστή. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης η κα Ζωή Γιαννοπούλου, επικεφαλής εκπαιδεύτρια του Ι.Κ.Δ.Θ., παρείχε πληροφορίες για τη δομή  και τα στάδια της διαδικασίας. Η εκδήλωση έχει αναρτηθεί στο κανάλι του Δ.Σ.Θ.  στο youtube.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 το Ι.Κ.Δ.Θ. συμμετείχε για πρώτη φορά στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τιμώμενη χώρα την Ινδία.

Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2020 το Ι.Κ.Δ.Θ. ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών αλλά και στη νέα συνθήκη που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 διοργάνωσε 5 ενημερωτικά εργαστήρια (workshops) διάρκειας 4 ωρών σχετικά με την Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 166 άτομα τα οποία είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τη διενέργεια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες.

Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ι.Κ.Δ.Θ. και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»,  συνδιοργάνωσαν μία διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση». Στην ημερίδα συμμετείχαν οι παρακάτω εισηγητές: ο Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Κτηματολόγιο κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, η Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια και επικεφαλής Εκπαιδεύτρια του Ι.Κ.Δ.Θ. κα Ζωή Γιαννοπούλου, η Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κα Άννα Πλεύρη, η Δ.Ν. Δικηγόρος και Διαμεσολαβήτρια κα Αναστασία Βεζυρτζή, η Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια και βασική Εκπαιδεύτρια του ΙΚΔΘ κα Σοφία Ζιάκα, ο Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής και Μέλος της Κ.Ε.Δ. κ. Αντώνης Μικροπανδρεμένος, ο ασκούμενος Δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δημητράς, η Προϊσταμένη Κτηματολογικού Γραφείου Εορδαίας κα Ζωή Μπέλλη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου κα Ρένα Κουκούτση και η Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθύντρια Σπουδών του Ι.Κ.Δ.Θ. και Αν. Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. Κτηματολόγιο κα Καλλιόπη Μακρίδου. Η ιδιαιτέρως αυξημένη συμμετοχή, απολύτως συμβατή με την ποιότητα των εισηγήσεων, υπογράμμισε την ανάγκη και τη σημασία ενός δομημένου διαλόγου για τις προοπτικές σύζευξης των δύο χώρων. Την ημερίδα παρακολούθησαν 400 άτομα ενώ υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη και ζωηρή συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς υποβλήθηκαν γραπτές ερωτήσεις-παρεμβάσεις που άγγιξαν τριψήφιο αριθμό δίνοντας αφορμή για υψηλού επιπέδου επιστημονική συζήτηση.

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιτυχούς δράσης, το Ι.Κ.Δ.Θ. σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» προχώρησε σε συνέκδοση των πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας «Εθνικό κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση». Ο συλλογικός τόμος, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα τον Μάρτιο του 2021, τιτλοφορείται «Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση» και αποτελεί μια υψηλής ποιότητας επιστημονική συμβολή στα σημεία που συναντώνται τα δύο αυτά αυτοτελώς δομημένα αντικείμενα. Η έκδοση εμπλουτίζεται από παράρτημα που εμπεριέχει πρακτικά επιτυχούς διαμεσολάβησης επί κτηματολογικών διαφορών.