ΚΕΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Κυρ. Λουκάρεως 14)

11.30-14.30 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στον φορέα που εκπαιδεύτηκαν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το  αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης, καθώς και παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα παραλαμβάνουν οι Φορείς Κατάρτισης, οι οποίοι θα τα συγκεντρώσουν και θα τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της διαμεσολάβησης, με τους κωδικούς που έχει ο κάθε φορέας, και σε φυσικό φάκελο στην Κ.Ε.Δ. στην ταχυδρομική διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γραφείο 58 – Πρωτόκολλο, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Η υποβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Από τη γραμματεία της Κ.Ε.Δ.

Αικατερίνη Γ. Μάρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.4640/2019, ορίζει ημερομηνία γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβητών την  8η Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή ώρες 11.30 – 14.30. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14.

Η προσέλευση θα ξεκινήσει 45’ νωρίτερα, δηλαδή 10.45, προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντός της αίθουσας είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. 

Όσοι από τους συμμετέχοντες είναι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού και όσοι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να προσκομίσουν rapid-test τελευταίου 48ωρου, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Αθήνα 8 Απριλίου 2022

Από τη γραμματεία της Κ.Ε.Δ.

Αικατερίνη Γ. Μάρου

Δείτε επίσης