Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

ΘΕΜΑ: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Ι.Κ.Δ.Θ. με το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας Θράκης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης σχετικά με την προώθηση της σχολικής διαμεσολάβησης.

Tο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης αποδέχθηκε την πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης  κου Καλαφάτη για την υπογραφή  ενός Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προώθηση του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης ως μεθόδου ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση και εξάλειψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και προχώρησε την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, στην υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας Θράκης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σ. Καλαφάτης, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης κ. Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ζ. Βαζούρα, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης κ. Χ. Κεχαΐδου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης κ. Α. Φροσύνης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ανδρέας Μαυρίδης. Κατά την υπογραφή του Μνημονίου παρέστη και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Δ. Φινοκαλιώτης.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης αποφάσισε να εργαστεί από κοινού με τους ως άνω φορείς για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προώθηση του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης, η οποία μπορεί να αναδειχθεί σε εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την εξάλειψη της βίας, του εκφοβισμού και των αντικοινωνικών συμπεριφορών στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, η διεθνής πρακτική και εμπειρία από το θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ειρηνική διευθέτηση και επίλυση συγκρούσεων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, όπως επίσης και στην καλλιέργεια της αμοιβαιότητας, της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης.

Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών αλλά προεχόντως μία κουλτούρα που οδηγεί στην ειρήνευση των σχέσεων. Μέσα από τη διαμεσολαβητική διαδικασία ο κάθε εμπλεκόμενος καταλαβαίνει καλύτερα τις δικές του ανάγκες, μαθαίνει να ακούει την άλλη πλευρά και να κατανοεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Με αυτόν τον τρόπο τα μέρη μπορούν να οδηγηθούν μόνα τους στην επίλυση της δικής τους διαφοράς, επιτυγχάνοντας έτσι τη βελτίωση των σχέσεών τους και την ειρήνευση του περιβάλλοντος.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να συμμετέχει , να πραγματοποιεί και να στηρίζει  αντίστοιχες δράσεις, εκστρατείες ενημέρωσης, δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια και ημερίδες για τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος γύρω από τη Διαμεσολάβηση, που θα συμβάλλει αμέριστα στη δυναμική της εξέλιξη.

Δείτε επίσης