Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 35403/2022 σχετικά με την παροχή νομικής βοήθειας στη Διαμεσολάβηση

Αγαπητοί Διαμεσολαβητές,

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 35403/2022 με θέμα: Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ν.4640/2019) και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των διαμεσολαβητών και των νομικών παραστατών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση.

Τη σχετική ΚΥΑ μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη

Δείτε επίσης