Έκδοση πρακτικών διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση»

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ο τόμος με τα πρακτικά της διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση», που συνδιοργάνωσε το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», στις 18 Δεκεμβρίου 2020. Ο συλλογικός τόμος, που τιτλοφορείται «Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση», αποτελεί μια υψηλής ποιότητας επιστημονική συμβολή στα σημεία που συναντώνται τα δύο αυτά αυτοτελώς δομημένα αντικείμενα. Η έκδοση εμπλουτίζεται από παράρτημα στο οποίο ο αναγνώστης μπορεί να βρει πρακτικά επιτυχούς διαμεσολάβησης επί κτηματολογικών διαφορών.

Ευελπιστούμε το προσεχές διάστημα να μας δοθεί η δυνατότητα για ανάλογες πρωτοβουλίες, οι οποίες αναδεικνύουν την εξαιρετική χρησιμότητα της διαμεσολάβησης σε διάφορους τομείς και πεδία εφαρμογής του Δικαίου και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη δυναμική της εξέλιξη.

Δείτε επίσης