Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών»

Καλούνται οι Φορείς Εκπαίδευσης να διαβιβάσουν στην Κ.Ε.Δ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, όσων έχουν ήδη καταρτιστεί, στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών και όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 ΦΕΚ Β’ 4017/31.8.2021. 

Η υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών θα γίνει με ευθύνη των φορέων κατάρτισης, μέσω του portal diamesolavisi.gov.gr και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η διαδικασία υποβολής τους θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως 15 Σεπτεμβρίου 2021. 

Συνημμένο  Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β΄4017/31.8.2021

Από τη γραμματεία της ΚΕΔ

Κατερίνα Μάρου

Δείτε επίσης