Ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ. σχετικά με την Ενημέρωση καρτέλας Διαμεσολαβητή

Παρακαλούνται οι Διαμεσολαβητές και Διαμεσολαβήτριες, όπως εισέλθουν στην καρτέλα τους και συμπληρώσουν τα παρακάτω:

  1. Όσοι Διαμεσολαβητές/τριες επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη λίστα της Νομικής Βοήθειας, μπορούν να εισέλθουν στην καρτέλα τους, με τους κωδικούς taxisnet, και να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο. 
  1. Όσοι Διαμεσολαβητές δεν επιθυμούν να διορίζονται από την Κ.Ε.Δ. σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία – Υ.Α.Σ., μπορούν να εισέλθουν στην καρτέλα τους, με τους κωδικούς taxisnet και να το δηλώσουν, στο σχετικό πεδίο. 

Από τη Γραμματεία της Κ.Ε.Δ.

Κατερίνα Μάρου

Δείτε επίσης