Έκθεση Πεπραγμένων τελευταίου τετραμήνου, προθεσμία υποβολής από 01/05/2021 έως 15/05/2021

Αγαπητοί Διαμεσολαβητές,

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4640/2019, με τίτλο «Εκθέσεις Πεπραγμένων Διαμεσολαβητών», παρακαλείσθε όπως εισέλθετε στην προσωπική σας καρτέλα, στον ιστότοπο της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.diamesolavisi.gov.gr) και συμπληρώσετε την Έκθεση Πεπραγμένων.

Πιο συγκεκριμένα, εισέρχεστε στην καρτέλα σας από το εικονίδιο «Είσοδος Διαμεσολαβητή» με τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «Έκθεση Πεπραγμένων». Έπειτα συμπληρώνετε και αποθηκεύετε τον πίνακα, ακόμη και αν είναι μηδενικός. Στον ιστότοπο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του πίνακα της Έκθεσης Πεπραγμένων.

Η περίοδος αναφοράς είναι από 01/01/2021 έως 30/04/2021 και η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Πεπραγμένων είναι από 01/05/2021 έως 15/5/2021. Η υποχρέωση αποστολής της Έκθεσης Πεπραγμένων υφίσταται για κάθε Διαμεσολαβητή ανεξαρτήτως αν έχει διεξάγει ή όχι διαμεσολαβήσεις εντός του τετραμήνου.

Η γραμματεία του Ι.Κ.Δ.Θ. παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Καλή Ανάσταση και Χαρούμενη Λαμπρή.

Με εκτίμηση,

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ)

Δείτε επίσης