Φωτογραφίες από την εκδήλωση του Ι.Κ.Δ.Θ. “Η Διαμεσολάβηση ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών: η ωφέλεια για τις επιχειρήσεις”

Δείτε επίσης