Δελτίο Τύπου για την ολοκλήρωση της Διαδικτυακής Επιστημονικής Ημερίδας του Ι.Κ.Δ.Θ. « Η Πολιτική Δίκη συναντά τη Διαμεσολάβηση

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, ολοκληρώθηκε η επιστημονική ημερίδα του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) με θέμα: «Η Πολιτική Δίκη συναντά τη Διαμεσολάβηση : Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση ζητημάτων από τον ν. 4640/2019 και 4800/2021», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και υποστηρίχθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δ.Ν., Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών και Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και η κα Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κυριάκο Οικονόμου, Αρεοπαγίτη ε.τ., Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θεσμό της Διαμεσολάβησης και τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., ανέπτυξε ένα κρίσιμο πρακτικό ζήτημα εφαρμογής που αφορά την αναστολή των δικονομικών προθεσμιών κατά το άρθρο 9 του ν. 4640/2019. Ακολούθησε η Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. Α.Π.Θ. και Δικηγόρος, κα Άννα Εμ. Πλεύρη, η εισήγηση της οποίας είχε ως αντικείμενο την υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, εστιάζοντας στην επίδραση των ρυθμίσεων των άρθρων 3 παρ. 2 και 7 παρ. 4 του ν. 4640/2019 στο παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής. Έπειτα η κα Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επ. Λέκτορας Πολιτικής Δικονομίας και Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, προσέγγισε τη σύζευξη της Διαμεσολάβησης και του Οικογενειακού Δικαίου μέσα από τον ν. 4640/2019 και 4800/2021. Τέλος, η κα Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης, παρουσίασε κρίσιμα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεσμού της Διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές. Τη συζήτηση διηύθυνε και συντόνισε η κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ι.Κ.Δ.Θ.

Με το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε πληθώρα γραπτών ερωτήσεων-παρεμβάσεων που έδωσαν αφορμή για υψηλού επιπέδου επιστημονική συζήτηση, ενώ ανέδειξαν την ιδιαίτερη σημασία και την ανάγκη διεξαγωγής ενός δομημένου επιστημονικού διαλόγου έτσι ώστε η σύνδεση της Διαμεσολάβησης με την Πολιτική Δίκη να μην παράγει εκατέρωθεν ασάφειες.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να λαμβάνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις, καθώς προστατεύοντας τη Διαμεσολάβηση προστατεύεται η Πολιτική Δίκη, ενώ προστατεύοντας την Πολιτική Δίκη ενισχύεται η Διαμεσολάβηση και δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο για τη δυναμική της εξέλιξη.

Δείτε επίσης