Ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ. σχετικά με την Ανάρτηση Έκθεσης Πεπραγμένων του N. 4512/2018

Βάσει του άρθρου 197 του Ν. 4512/2018 κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής υποχρεούται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους να ενημερώνει για τα πεπραγμένα του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγχο τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  με την αποστολή ανωνυμοποιημένης έκθεσης πεπραγμένων, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης και αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Συνημμένα θα βρείτε υπόδειγμα και αναλυτικές οδηγίες χρήσεως.

Για να ανεβάσετε την έκθεση πεπραγμένων στην καρτέλα σας ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο κάνοντας χρήση των κωδικών εισόδου που διαθέτετε:

Σε περίπτωση που έχετε χάσει τους κωδικούς πρόσβασης παρακαλώ ακολουθείστε τη διαδικασία αίτησης νέου κωδικού πρόσβασης από εδώ: http://diamesolavisi.gov.gr/user/password

Όταν κάνετε επιτυχώς log in στην καρτέλα σας κάνετε scroll down και ανεβάζετε την έκθεση πεπραγμένων σε μορφή xls ή xlsx πατώντας “επιλογή αρχείου”, στη συνέχεια “αποστολή” και τέλος “Αποθήκευση” κάνοντας παράλληλα αποδοχή των όρων χρήσης.

Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήστε το αρχείο λόγω λάθους, επιλέγετε “αφαίρεση” και με την ίδια διαδικασία ανεβάζετε εκ νέου την Έκθεση.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στην φόρμα επικοινωνίας πατώντάς εδώ 

Δείτε επίσης