Έκθεση Πεπραγμένων τελευταίου τετραμήνου, υποβολή από 01.09.2021 έως 15.09.2021

Αγαπητοί Διαμεσολαβητές,

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4640/2019, με τίτλο «Εκθέσεις Πεπραγμένων Διαμεσολαβητών», παρακαλείσθε όπως εισέλθετε στην προσωπική σας καρτέλα, στον ιστότοπο της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.diamesolavisi.gov.gr) και συμπληρώσετε την Έκθεση Πεπραγμένων.

Πιο συγκεκριμένα, εισέρχεστε στην καρτέλα σας από το εικονίδιο «Είσοδος Διαμεσολαβητή» με τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «Έκθεση Πεπραγμένων». Έπειτα συμπληρώνετε και αποθηκεύετε τον πίνακα, ακόμη και αν είναι μηδενικός. Στον ιστότοπο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του πίνακα της Έκθεσης Πεπραγμένων.

Η περίοδος αναφοράς είναι από 01.05.2021 έως 31.08.2021 και η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Πεπραγμένων είναι από 01.09.2021 έως 15.09.2021. Η υποχρέωση αποστολής της Έκθεσης Πεπραγμένων υφίσταται για κάθε Διαμεσολαβητή ανεξαρτήτως αν έχει διεξάγει ή όχι διαμεσολαβήσεις εντός του τετραμήνου.

Με εκτίμηση,

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ)

Δείτε επίσης