Πρόεδρος και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Κ.Δ.Θ.

Πρόεδρος Δ.Ε. Ι.Κ.Δ.Θ.Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
Τακτικό μέλος Ε.Β.Ε.Θ.κ. Ιωαννης Μασούτης, Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος Ι.Κ.Δ.Θ.
Αναπληρωματικό μέλος Ε.Β.Ε.Θ.κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ.
Τακτικό μέλος Ε.Ε.Θ.κ. Μιχάλης Ζορπίδης, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Aναπληρωματικό μέλος Ε.Ε.Θ.κ. Κλεόβουλος Θεοτόκης, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Τακτικό μέλος Β.Ε.Θ.κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Αναπληρωματικό μέλος Β.Ε.Θ.κ .Κυριακή Λιοδάκη, Μέλος Δ.Σ. Β.Ε.Θ.
Τακτικά Μέλη Δ.Σ.Θ.κ. Βασίλειος Σιαπέρας, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
κ. Αφροδίτη Νέστορα, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
κ. Ιωάννης Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.Θ.κ. Βασιλική Βλαδίκα, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
κ. Ηλίας Γκίνδης, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
κ. Ευστρατία Τζουμαϊλή, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
κ. Μιχαήλ Μήττας, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.
Επιστημονικά Υπεύθυνη Ι.Κ.Δ.Θ. : κ. Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.