Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) παρέχει πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών (κόστους 1400,00) καθώς και επιπλέον προγράμματα εξειδίκευσης διαμεσολάβησης. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ), με έδρα την Ελλάδα και το ADR – ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έναν πιστοποιημένο φορέα από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης (Civil Mediation Council) του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών στις ΗΠΑ (ΙnADR US)